Bij individuele KIES-coaching praat ik met kinderen over hoe zij de scheiding van hun ouders hebben beleefd of beleven. Het gaat bij KIES niet om waarheidsbevinding, maar om het in kaart brengen van de belevingswereld van het kind. Daarnaast is er veel ruimte voor emoties en verwerking.

Tijdens de individuele gesprekken die ik met kinderen voer mogen zij helemaal zichzelf zijn en alles vertellen. Ik overleg met kinderen voordat ik hetgeen ze me vertellen met ouders bespreek. Dit geeft kinderen een gerust gevoel, zij houden de regie over hun ‘geheimen’. Uiteraard geldt dat grote/ernstige zorgen vanuit mijn zorg- en signaleringsplicht als hulpverlener wel gemeld zullen worden. 

Er komt geen letterlijk inhoudelijk verslag van de KIEScoachingssessies, wel informeer ik ouders welke onderwerpen er besproken worden. Vaak vinden kinderen het fijn om hetgeen aan bod is gekomen uit zichzelf met ouders te bespreken. Door KIEScoaching worden kinderen zich juist erg bewust van het feit dat ze ook een stem hebben en dat hun emoties en gevoelens heel normaal zijn en er mogen zijn. Hierdoor raken ze uit zichzelf makkelijk in gesprek met hun ouders. Ik geef ouders ook tips en handvatten hoe ze zelf met hun kinderen in gesprek kunnen gaan over onderwerpen als gevoelens.

Wanneer een individueel KIES traject wordt ingezet door hulpverlening en/of een gezinsvoogd dan kan het wel zijn dat er om verslaglegging gevraagd wordt. Dit wordt altijd ook met het kind besproken en de verslagen gaan in het algemeen over hoe het met het kind gaat, hoe het kind de scheiding beleeft, waar een kind zich in het proces begeeft en of er eventuele aanvullende hulpverlening ingezet dient te worden.

De gesprekken vinden meestal plaats in een voor het kind veilige en neutrale omgeving, vaak is dat op school.

 

 

 

 


KIES Coaching

Werkwijze en tarieven

Contact