KIES staat voor kinderen in echtscheidingssituaties. KIES is een programma wat bedoeld is voor alle kinderen waarvan de ouders aan het scheiden zijn of de scheiding al (korte of langere) tijd is afgerond. Ik (Ilse) ga spelenderwijs, aangepast op de leeftijd en het niveau van het kind, in gesprek over de echtscheiding. 

Kinderen hebben niet voor een echtscheiding gekozen, maar ervaren wel veel veranderingen en alle gevolgen ervan. Net zoals ouders gesprekken hebben over de echtscheiding, is het van belang dat een kind ook zijn of haar verhaal kwijt kan. Kinderen voelen zich zeer loyaal naar ouders en willen hen vaak niet extra belasten met hun eigen verdriet. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen ook een stem krijgen en mogen zeggen wat ze denken, voelen, wensen of hopen. Dit kunnen kinderen heel goed, ongeacht hun leeftijd. Wanneer kinderen al tijdens het echtscheidingsproces begeleiding krijgen van een KIEScoach kunnen ze al een stem krijgen in het ouderschapsplan. 

KIES vindt plaats in groepsverband, meestal op de basisschool. Er zijn ook mogelijkheden voor individuele trajecten, zie hiervoor KIES coaching individueel.

KIES coaching individueel

Werkwijze en tarieven

Contact